02.12.2014

Tillid til embedsværket – nu og i fremtiden

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K.
Tid: 8. december 2014 kl. 17.00-20.30

Det er et helt centralt formål med udvalgets arbejde at bidrage til at sikre tilliden til vores demokrati. Udvalgets arbejde er endnu i sin begyndelse, og det er for tidligt at stille en egentlig diagnose eller præsentere færdigpakkede løsninger. På baggrund af bl.a. en række sager i centraladministrationen, nyere bogudgivelser og en intens offentlig debat er der i den senere tid rejst tvivl om, hvorvidt Folketinget, medier og offentligheden i øvrigt kan have tillid til vores politisk-administrative system.

Udvalget vil gerne være med til at sætte en ramme om den videre debat med et arrangement, som kan give plads til indspil fra relevante aktører i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre eller genoprette den indbyrdes tillid i vores demokrati – og særligt hvilken rolle embedsværket spiller i den sammenhæng.

Hør bl.a. departementscheferne Christian Kettel Thomsen (Statsministeriet), Ulrik Vestergaard Knudsen (Udenrigsministeriet) og Peter Stensgaard Mørch (Beskæftigelsesministeriet) give deres bud på, hvad centraladministrationen gør for at sikre, at vi kan have tillid til vores politisk-administrative system. Højesteretsdommer Jens Peter Christensen og professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen vil ramme debatten ind. Debat med Per Clausen (EL) og Mads Rørvig (V) om problemstillingen set fra Folketingets vinkel.

Se og download programmet her.

Tilmelding til debatarrangementet sker via formular herunder. Der er plads til 400 deltagere. Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.