28.09.2015

Om Bo Smith-udvalget

Djøf nedsatte i juni 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg, som skal belyse forholdet mellem politikere og embedsmænd og de rammer, de arbejder under. Udvalget blev nedsat i kølvandet på debatten om, hvorvidt den offentlige forvaltning fungerer, som den skal. Udvalget har selv fastsat sit nærmere kommissorium, som også findes her på siden. Udvalget finansieres af Djøf, men arbejder i øvrigt helt uafhængigt af Djøf. Udvalget kan i sit arbejde og konklusioner ikke modtage nogen form for instruktion fra Djøf.

Udvalget lægger vægt på at få erfaringer og indspil fra omverden, og vil løbende afholde interviews og høringer med aktører, der kan bidrage til at belyse de problemstillinger, som udvalget arbejder med. Udvalget samler bl.a. repræsentanter fra det politiske liv, den offentlige administration, forskerverdenen og medierne.

Udvalget offentliggjorde sin rapport den 21. september 2015.

Udvalgets kommissorium

Udvalgets rapport Embedsmanden i det moderne folkestyre

Udvalgets sammensætning

 • Bo Smith, tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet
 • Bertel Haarder, MF, medlem af Folketingets Præsidium og tidligere minister (udtrådt 28. juni 2015)
 • Frank Jensen, overborgmester i København, tidligere MF og minister
 • Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
 • Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Niels Fenger, professor i forvaltningsret, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
 • Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
 • Marius Ibsen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
 • Mari Louise Bro Larsen, specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet
 • Cecilie Heerdegen Leth, fuldmægtig i Fødevareministeriet
 • Jacob Holbraad, direktør for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet
 • Pernille Christensen, formand for Natur- og Miljøklagenævnet

Udvalgets sekretariat

 • Udvalgssekretær Mette Kryger Gram
 • Udvalgssekretær Julie Grunnet Wang
 • Udvalgssekretær Niels Opstrup

Journalister, der måtte have spørgsmål om udvalget, er velkomne til at kontakte udvalgets formand Bo Smith på 21 69 39 15.