Bo Smith udvalget er skudt i gang

20.10.2014

Tirsdag den 23. september 2014 mødtes udvalget for første gang til et egentligt arbejdsmøde, og udvalgets kommissorium og arbejdsmåde blev drøftet. Udvalget, der samler repræsentanter fra det politiske liv, den offentlige administration, forskerverdenen og medierne kom vidt omkring i diskussionerne om emnefeltet for udvalgets arbejde.

Udvalget lagde sig overordnet fast på at ville belyse de vilkår, samspillet mellem embedsværket og den politiske ledelse virker under, og i den kontekst hvordan embedsværket bedst muligt kan understøtte den politiske ledelse i forhold til at forberede og træffe politiske beslutninger samt bistå med at gennemføre beslutningerne effektivt og med respekt for de gældende principper og normer for offentlig forvaltning i Danmark.

På mødet var der enighed om, at det er en stor og spændende opgave, der skal løses. Det blev aftalt, at udvalget i begyndelsen vil arbejde meget i bredden med en slags for-analyse af vilkårene for embedsværkets arbejde, og herefter zoome mere ind i den afsluttende del af arbejdet. I denne første fase vil vi derfor tale med en lang række relevante personer, som kan hjælpe med at belyse forholdet mellem embedsværket og politikere, ligesom forholdet til medier, organisationer og borgere vil blive inddraget løbende i udvalgets arbejde.

På mødet vedtog udvalget sit kommissorium for arbejdet.

Kommissorium