Fuldt hus til debat om tillid til embedsværket

10.12.2014

Debatarrangementet den 8. december 2014 bød på spændende indlæg og debat med eksperter, politikere og departementschefer.

Jens Peter Christensen lagde for med sin vanlige charme og humor, og fik opridset den juridiske ramme for embedsmænds arbejde. Herefter fulgte Jørgen Grønnegaard Christensen med et politologisk blik på de aktuelle sager og et spændende oplæg til diskussion af faglighedens facetter og grænser. Per Clausen (EL) og Mads Rørvig (V) gav input til debatten fra en folketingsvinkel, og foreslog bl.a. en styrkelse af Folketingets bistand til parlamentarikerne og mulighed for parlamentariske høringer, hvor også embedsværket kan forklare sig. Hertil bemærkede Grønnegård, at en mulighed for, at Folketinget kunne afhøre embedsværket, måske kunne have disciplinerende effekt for både embedsmænd og ministre. 

Endelig var tre departementschefer på podiet i den sidste seance, og blev udfordret på, om – og hvordan – vi kan have tillid til embedsværket i fremtiden. Her var meldingen klar: Der kigges indad på Slotsholmen, selvom vurderingen er, at der ikke er en gennemgående rød tråd i de seneste store sager i offentligheden.

Udvalget tog mange pointer med sig hjem fra debatmødet, som vi vil bruge i det videre arbejde. Der var en del spørgsmål på mail forud for arrangementet samt i ”boksen” undervejs i arrangementet, og der blev ikke tid til at afklare alle sammen. Vi har samlet dem alle, og vil bruge dem som huskeliste i forhold til emner, som udvalget skal interessere sig for på de kommende høringer med forskellige ressource-personer.  

Du kan se plancherne fra arrangementet her.

Tre departementschefer på scenen

Debatarrangement 8. december