Interviews med politikere

20.10.2014

Udvalgets arbejde vil tage afsæt i den allerede foreliggende viden fra tidligere betænkninger og forskning med hensyn til at belyse forvaltningens vilkår og beskrive de principper og normer, der ligger til grund for embedsværkets virke.

Udvalget ønsker i tilknytning hertil en åben proces, hvor der i første fase af udvalgets arbejde er fokus på at indsamle erfaringer fra relevante ressourcepersoner, der kan bidrage til at give ny indsigt i de aktuelle rammer for samspillet mellem politikere og embedsværket i stat, regioner og kommuner, hvordan embedsværket har reageret på disse rammebetingelser, og hvilke udfordringer de aktuelle vilkår indebærer i forhold til overholdelse af de klassiske principper og normer for embedsværket.

Interviews med enkeltpersoner vil i praksis blive gennemført af udvalgssekretariatet, mens udvalgsmedlemmer i varierende omfang vil deltage i høringer med flere deltagere.

Bo Smith og sekretariatet er i gang med at interviewe tidligere minister Lykke Friis.