Embedsmænd i staten på dagsordenen

11.11.2014

Udvalgets andet møde den 6. november 2014 handlede overordnet om det statslige niveau, og dagsordenen koncentrerede sig omkring dels at få identificeret og drøftet presset på embedsmandssystemet anno 2014 samt at få drøftet, hvordan udvalget samlet set får tegnet et retvisende billede heraf – herunder en første drøftelse af, hvad der karakteriserer forholdet mellem politikerne og embedsværket på det statslige niveau.

Endelig havde udvalget en længere drøftelse om den aktuelle debat, hvor der blev inddraget de to netop udkomne bøger, som relaterer sig til udvalgets emnefelt, nemlig ”Mørkelygten” af Jesper Tynell og ”Ansvaret der forsvandt” af Pernille Boye Korch og Tim Knudsen. Udvalget havde fulgt de seneste ugers debat og diskuterede udvalgets mulige anvendelse af bøgerne og deres problemstillinger i forhold til vores arbejde. Der blev ligeledes trukket tråde fra de to bøger til det foreløbigt indsamlede materiale, der på nuværende tidspunkt sammen med forskning, tidligere betænkninger mv. danner grundlag for udvalgets arbejde. I de første måneder udvalget har arbejdet har der været afholdt interviews og høringer med ca. 30 personer – både nuværende og tidligere politikere og embedsmænd. 

Udvalgets 3. møde afholdes den 18. december 2014 og vil have fokus på medierne, hvorfor en af opgaverne frem mod dette møde vil være at belyse relationen mellem embedsværket og medierne. Udvalget vil derfor også snarest møde en række medieforskere og repræsentanter fra pressen, som kan hjælpe med at beskrive samarbejde og relationen med embedsværket og medierne.