Den kommunale forvaltning på dagsordenen

22.01.2015

Forholdet mellem politikere og embedsmænd i danske kommuner var omdrejningspunktet for udvalgets møde mandag d. 19. januar, hvor dagsordenen blandt andet omhandlede rammebetingelserne for samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne.

Vilkårene for samspillet mellem embedsmænd og politikere er i flere henseender anderledes i kommunerne end i staten. Først og fremmest er styret kollegialt, så administrationen refererer til hele kommunalbestyrelsen samtidig med, at borgmesteren er øverste daglig leder af forvaltningen. Kommunaldirektøren skal altså balancere mellem at være borgmesterens nærmeste hjælper og samtidig kunne rådgive og nyde tillid blandt hele kommunalbestyrelsen. Det har betydning for embedsværkets rolle og opgaver.

Der synes umiddelbart at være færre ”sager” om forvaltningens overholdelse af kravene om lovlighed, faglighed og sandhed i kommunerne afspejlet i de nationale medier.  Det betyder dog efter udvalgets vurdering ikke nødvendigvis, at problemerne ikke findes i kommunerne. Dels kan det skyldes, at sagerne primært påkalder sig lokal interesse, men det kan også spille ind, at sager ofte løses på mindre dramatisk vis, blandt andet som følge af en udbredt tradition i kommunerne for brede politiske samarbejder.

Udvalget har forsøgt at belyse samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne på forskellige måder. Der har været gennemført en række høringer og interviews med borgmestre og kommunaldirektører samt en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører og øvrige direktører. Endvidere er de mange undersøgelser af kommunerne, der tidligere er lavet, blevet gennemgået og brugt i forståelsen af den kommunale kontekst. Udvalget arbejder i den næste tid blandt andet videre med at afdække de kommunale medarbejderes oplevelse af sammenspillet og opgaven som embedsmand.

Diskussionerne på udvalgsmødet omhandlede blandt andet forvaltningens rolle i forhold til borgmesteren, embedsværkets betjening af de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer samt spørgsmålet om, hvor man som kommunal embedsmand går hen med sin bekymring, hvis man møder uregelmæssigheder eller mulige ulovligheder i kommunestyret.