Åbent debatarrangement 8. december i Bethesda

28.11.2014

Tillid til embedsværket – nu og i fremtiden

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, København K.
Tid: 8. december 2014 kl. 17.00-20.30

Det er et helt centralt formål med udvalgets arbejde at bidrage til at sikre tilliden til vores demokrati. Udvalgets arbejde er endnu i sin begyndelse, og det er for tidligt at stille en egentlig diagnose eller præsentere færdigpakkede løsninger. På baggrund af bl.a. en række sager i centraladministrationen, nyere bogudgivelser og en intens offentlig debat er der i den senere tid rejst tvivl om, hvorvidt Folketinget, medier og offentligheden i øvrigt kan have tillid til vores politisk-administrative system.

Udvalget vil gerne være med til at sætte en ramme om den videre debat med et arrangement, som kan give plads til indspil fra relevante aktører i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre eller genoprette den indbyrdes tillid i vores demokrati – og særligt hvilken rolle embedsværket spiller i den sammenhæng.

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen og professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen vil rammesætte debatten, og en række departementschefer vil på mødet give deres bud på embedsværkets rolle, og hvad de gør for at sikre, at vi kan have tillid til vores politisk-administrative system nu og i fremtiden. Endeligt program vil kunne ses på udvalgets hjemmeside snarest.

Se og download foreløbig program her

Tilmelding til debatarrangementet via dette link. Der er plads til 400 deltagere. Pladser tildeles efter først-til-mølle-prinicppet.