Deltagelse ved Kommunaløkonomisk Forum

16.01.2015

Udvalget har den seneste tid fokuseret på relationen mellem politikere og embedsmænd i den kommunale og regionale forvaltning. I den forbindelse var udvalget repræsenteret ved årets kommunaløkonomiske forum i Aalborg torsdag d. 8. og fredag d. 9. januar 2015, hvor formålet var at opnå et tættere indblik i det kommunale embedsværk, herunder præmisserne for kommunal forvaltning og forholdet mellem politikere og embedsværket i kommunerne.

Under konferencen afholdt de deltagende møder med en række af landets borgmestre, hvor temaet var deres relation til embedsværket og oplevelse af embedsværkets bistand og rådgivning. Her blev det blandt andet diskuteret, hvilke udfordringer de oplevede, der var forbundet med at lede en kommunal forvaltning, præmisserne for samarbejdet mellem borgmesteren og embedsværket samt vigtigheden af tillid mellem den politiske ledelse og forvaltningen. Desuden blev det diskuteret, hvilken rolle embedsværket udfylder i den kommunale forvaltning samt borgmesterens samspil med kommunaldirektøren.

I næste uge mødes udvalget, hvor dagsordenen omhandler netop kommunal og regional forvaltning. Her er fokus på en diskussion om forholdet mellem kommunalbestyrelse, borgmester og embedsværket samt kommunale embedsmænds rolle i det kommunale politisk-administrative system. Forud for det kommende udvalgsmøde har udvalget og sekretariatet interviewet kommunale embedsmænd, en række kommunaldirektører og borgmestre og afholdt en høring med politologiske forskere, der beskæftiger sig indgående med kommunerne.