Et kig ind i det svenske system

25.02.2015

Der bliver i den danske debat ofte trukket paralleller til det svenske politisk-administrative system, som adskiller sig noget fra, hvordan den danske model fungerer. Udvalget har fulgt denne debat, og har – blandt anden inspiration udefra – også rettet blikket mod den svenske centraladministration for at undersøge forskelle og ligheder mellem det svenske og det danske system. Dette er gjort med henblik på at blive klogere på andre vilkår for ministerbetjening, herunder i forhold til antallet af politisk udpegede embedsmænd.

Ved det sjette udvalgsmøde, mandag d. 23. februar 2015, deltog den tidligere svenske Statssekretær Peter Honeth, hvor han gennem et oplæg om det svenske system redegjorde for centrale forskelle mellem den svenske og den danske centraladministration. En af de forskelle, som blev fremhævet, var de politisk udpegede embedsmænd og deres forhold og samarbejde med resten af forvaltningen og ministrene.

I den svenske centraladministration er i alt ca. 200 embedsmænd politisk udpegede, hvilket betyder, at disse embedsmænd udskiftes med den siddende regering. Antallet af politiske embedsmænd varierer i de forskellige ministerier. Hver minister har mindst en statssekretær, en pressesekretær og to politisk sagkyndige.

I forlængelse af Peter Honeths oplæg blev det blandt andet diskuteret, hvordan politisk ansatte embedsmænd påvirker forholdet mellem ministre og det samlede embedsværk, og hvorvidt ansættelsen af politisk udpegede embedsmænd har betydning for den faglige rådgivning og den partipolitiske neutralitet i centraladministrationens arbejde og rådgivning af ministeren.

Den kommende tid arbejder udvalget videre på analysen af vilkårene for embedsværket i den danske centraladministration. Siden september sidste år har udvalget talt med over 85 mennesker, herunder nuværende og tidligere politikere, nuværende og tidligere embedsmænd, repræsentanter fra medierne og den akademiske verden, som alle har et indgående kendskab til centraladministrationen. Disse interviews og andre undersøgelser danner grundlag for udvalgets videre arbejde.

Peter