Program for debatarrangement 8. december

02.12.2014

Tillid til embedsværket – nu og i fremtiden

Sted: Bethesda, København K.
Tid: 8. december 2014 kl. 17.00-20.30
Moderator: Michael Kristiansen
 
Det er et helt centralt formål med Bo Smith-udvalgets arbejde at bidrage til at sikre tilliden til vores demokrati. Udvalgets arbejde er endnu i sin begyndelse, og det er for tidligt at stille en diagnose eller præsentere færdigpakkede løsninger. På baggrund af bl.a. en række sager i centraladministrationen, nyere bogudgivelser og en intens offentlig debat er der i den senere tid rejst tvivl om, hvorvidt Folketinget, medier og offentligheden i øvrigt kan have tillid til vores politisk-administrative system. 
 
Hør bl.a. departementscheferne Christian Kettel Thomsen (Statsministeriet), Ulrik Vestergaard Knudsen (Udenrigsministeriet) og Peter Stensgaard Mørch (Beskæftigelsesministeriet) give deres bud på, hvad centraladministrationen gør for at sikre, at vi kan have tillid til vores politisk-administrative system. Højesteretsdommer Jens Peter Christensen og professor emeritus Jørgen Grønnegaard Christensen vil ramme debatten ind. Debat med Per Clausen (EL) og Mads Rørvig (V) om problemstillingen set fra Folketingets vinkel.

Tilmelding til debatarrangementet via dette link. Der er plads til 400 deltagere. Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Program:
 
17.00-17.10
Velkomst og præsentation af aftenens program
Formand for Bo Smith-udvalget, Bo Smith
 
17.10-17.30
Et juridisk blik på de aktuelle problemstillinger
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen
 
17.30-17.50
Et politologisk blik på de aktuelle problemstillinger
Professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Jørgen Grønnegård Christensen

17.50-18.20
Debat med to politikere om hovedudfordringerne i forhold til tilliden til vores politisk-administrative system.
Per Clausen, EL (MF) og Mads Rørvig, V (MF)
 
18.20-18.50
Pause med sandwich
 
18.50-20.20
Interview og debat med departementscheferne Christian Kettel Thomsen, Ulrik Vestergaard Knudsen og Peter Stensgaard Mørch.
 
20.20-20.30
Afrunding og tak for i dag
Formand for Bo Smith-udvalget, Bo Smith

Mediepartner: Altinget