Udvalgets rapport offentliggøres

21.09.2015

Bo Smith-udvalgets arbejde hviler på det grundlag, at Danmark er et
folkestyre og en retsstat. Magten tilkommer folkevalgte politikere, men
er hverken ubegrænset eller vilkårlig. I praksis forudsætter folkestyret en
forvaltning og et embedsværk.

Udvalget har i 2014-2015 gennemført en omfattende analyse af samspillet
mellem politikere og embedsmænd. Udvalgets fokus har været på
embedsmændenes rådgivning af politikerne i alle dele af den offentlige
forvaltning: Centraladministrationen, kommunerne og regionerne.

Udvalgets analyser bygger på et omfattende dokumentarisk og statistisk
materiale, interview og høringer samt to spørgeskemaundersøgelser,
ligesom udvalget har draget nytte af den eksisterende forskning.

Udvalgets rapport stiller og besvarer spørgsmålene:

  • Hvilke vilkår og krav gælder for embedsværket i Danmark anno 2015?
  • Er embedsværket fulgt med tiden, og løser det sine grundlæggende
    opgaver?
  • Sker det med respekt for de regler og normer, der gælder i Danmark?
  • Eller går embedsmændene for langt i deres iver efter at tjene den politiske
    ledelse?

Udvalgets anbefalinger sigter mod at bidrage til, at Danmark fortsat har
en velfungerende forvaltning bemandet med embedsmænd, der er deres
opgaver voksne, at styrke fokus på de normer, der skal ligge til grund
for arbejdet, og at øge tilliden til embedsmændenes funktion i Danmark. 

Du kan læse sammenfatningen af udvalgets konklusioner her.

Udvalgets samlede rapport kan hentes som en gratis pdf-fil på Djøf Forlags hjemmeside. Den trykte rapport kan også købes på forlagets hjemmeside og hos en række boghandlere.